m i x o p e r . .
Gizlilik Politikası
Güvenliğiniz bizim için önemli.

Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır. Mixoper(Abdül Kerim Mücahid Ateş-Şahıs Şirketi) , veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Bu Gizlilik Politikası yalnızca https://mixoper.com ("Mobil Uygulamamız ve İnternet Sitemiz") için geçerlidir. Bu Gizlilik Politikası’nı kabul etmiyorsanız, internet sitemizi kullanmaya devam etmemelisiniz.

Topladığımız Veriler

İnternet sitemize üye olurken bize doğrudan ad, soyad, kullanıcı adı,telefon ve eposta adresiniz gibi veriler sağlarsınız.

Mobil Uygulamamıza üye olurken bize doğrudan ad, soyad, kullanıcı adı,telefon ve eposta adresiniz gibi veriler sağlarsınız.

Mixoper üzerinde üyelik kaydınızdan sonra profil sayfanızın oluşması için email onayı ile eposta adreslerinizi kaydediyoruz.

İnternet sitemize üye olurken paylaşmış olduğunuz ad, soyad, kullanıcı adı,telefon ve eposta bilgileriniz sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksiumum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Verileriniz Ne Kadar Süreyle Saklıyor?

Mixoper sistemine üye olurken bizimle paylaşmış olduğunuz bilgiler internet sitemizde ve Mobil uygulamamızda üyeliğiniz devam ettiği sürece saklanmaktadır.

Verilerinizin paylaşımı

Verileriniz talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.Bu amaç dışında verilerinizi 3. kişilerle paylaşmıyoruz.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere info@mixoper.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yaş sınırı

İnternet sitemiz 18 yaş ve üzerindeki kişilerin kullanımı için oluşturulmuştur ve 18 yaşından küçük iseniz internet sitemizi kullanmamalısınız. 18 yaşından küçük bireylere ait kişisel verilerin internet sitemizde işlendiğinden haberdar olmamız durumunda,bu verileri sileceğimizi sizlere belirtiriz.

Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

Gizlilik Politikası'ndaki değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecektir.Yapılan bu değişikliklerin esaslı değişiklikler olması halinde sizleri bildirendireceğiz.

İletişim

Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle info@mixoper.com e-mail adresi üzerinden veya aşağıda paylaşılan posta adresi ile iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

Mixoper-Abdül Kerim Mücahid Ateş

Posta Adresi: Muallim Mah. Deniz Cad. No:143 A7 Blok K:2 KAPI NO:32, 41400 Gebze/Kocaeli/Türkiye

© Mixoper 2020. All rights reserved.